Zonnepanelen plaatsen met SDE+ subsidie

E2-Energie adviseert u graag en verzorgt de subsidie aanvraag

SDE+ Advies

Voor investeringen in zonne-energie is subsidie beschikbaar onder de SDE+ regeling. SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. In 2018 zijn er twee openstellingsrondes voor de toekenning van subsidie: voorjaar en najaar. E2-Energie kan u volledig ontzorgen bij het aanvragen van de SDE-subsidie.

 

Exploitatiesubsidie

SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor elke kWh duurzame energie die zij opwekken met zonnepanelen. Omdat de kostprijs van duurzame energie uit zonnepanelen hoger is dan die voor energie uit fossiele brandstoffen. SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de zonne-energie en de marktwaarde van de geleverde energie: de onrendabele top. De subsidie wordt toegekend over een periode van 15 jaar.

 

Wat kan E2-Energie voor u doen:
  1. Quickscan op basis van energieverbruik, beschikbare dakoppervlak en netaansluiting om een eerste opzet te maken voor een PV-installatie die past bij uw bedrijf;
  2. Businesscase opstellen om op basis van de door uw gewenste doelstelling het inschrijfbedrag voor de SDE+ subsidie te bepalen;
  3. SDE+ subsidie aanvragen bij RVO.

 

Wie het eerst komt wie het eerst maalt

Ervaring uit voorgaande jaren leerde dat de inschrijving voor de SDE+ subsidie vele malen het beschikbare budget overtrof. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk een aanvraag na openstelling van de fase in te dienen.

Vraag adviesgesprek aan!

Kwalificaties

Er zijn voorwaarden om voor SDE+ subsidie voor zonnepanelen in aanmerking te komen. De belangrijkste voorwaarde is dat de aansluitwaarde groter moet zijn dan 3×80 Ampère, een zogenaamde grootverbruikersaansluiting. De tweede voorwaarde is dat er minimaal voor 15 kWp aan zonnepanelen wordt geïnstalleerd. Dat zijn in de praktijk ongeveer 60 zonnepanelen.

Doet u een aanvraag voor een zon-PV-installatie en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring verklaart de eigenaar dat deze toestemming geeft om de productie-installatie op de beoogde locatie te installeren en te exploiteren.