Zonnepanelen plaatsen met SDE++ subsidie

E2-Energie adviseert u graag en verzorgt de subsidie aanvraag

SDE++ Advies

Voor investeringen in zonne-energie is subsidie beschikbaar onder de SDE++ regeling. SDE++ staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. De toekenning van de subsidies is verdeeld in vier fases, waarbij elke fase een andere toekenning van subsidie intensiteit kent. De inschrijving voor de eerste fase gaat open op 28 juni 2022. E2-Energie kan u volledig ontzorgen bij het aanvragen van de subsidie.

Exploitatiesubsidie SDE++

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen de producenten van hernieuwbare energie en de CO₂ reducerende oplossingen subsidie kunnen ontvangen voor de CO₂ uitstoot die zij reduceren. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren of CO₂ reducerende technieken gaan toepassen. Door de verbreding van de SDE+ regeling komen aanvragers niet alleen in aanmerking voor subsidie bij het produceren van hernieuwbare energie, maar ook met technologieën om de CO₂ te reduceren.

Meer informatie over de subsidieregeling kunt u lezen op de website van Rijksoverheid.

Wat houdt de subsidie in?

Voor 2022 is er een budget van €13 miljard beschikbaar gesteld voor de SDE++ regeling. De maximale subsidie per project is €300,- per ton CO₂. Wanneer de subsidie toegekend wordt, heeft de aanvrager recht op 12 tot 15 jaar subsidie. De eerste fase van inschrijving voor de subsidieregeling voor 2022 wordt op 28 juni opengesteld. Er kan tot en met 6 oktober 2022 SDE++ subsidie aangevraagd worden.

Wat kan E2-Energie voor u doen:

  1. Quickscan op basis van energieverbruik, beschikbare dakoppervlak en netaansluiting om een eerste opzet te maken voor een PV-installatie die past bij uw bedrijf;
  2. Businesscase opstellen om op basis van de door uw gewenste doelstelling het inschrijfbedrag voor de SDE++ subsidie te bepalen;
  3. SDE++ subsidie aanvragen bij RVO.

 

Wie het eerst komt wie het eerst maalt

De projecten die ingediend worden concurreren tegen elkaar, waarbij de meest kosteneffectieve projecten als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Bij het overschrijden van het budget, hebben de aanvragers die eerder ingediend zijn eerder recht op subsidie. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk een aanvraag na openstelling van de fase in te dienen.

Vraag adviesgesprek aan!

Kwalificaties

Er zijn voorwaarden om voor SDE++ subsidie voor zonnepanelen in aanmerking te komen. De belangrijkste voorwaarde is dat de aansluitwaarde groter moet zijn dan 3×80 Ampère, een zogenaamde grootverbruikersaansluiting. De tweede voorwaarde is dat er minimaal voor 15 kWp aan zonnepanelen wordt geïnstalleerd. Dat zijn in de praktijk ongeveer 60 zonnepanelen. Ook is het een voorwaarde dat de aanvrager al in het bezit is van eventuele vergunningen voor de subsidieaanvraag. Tenslotte is het ook een voorwaarde dat de aanvrager al voor de aanvraag van de subsidie een positieve transportindicatie heeft.

Doet u een aanvraag voor een zon-PV-installatie en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring verklaart de eigenaar dat deze toestemming geeft om de productie-installatie op de beoogde locatie te installeren en te exploiteren.