Zonnestroomboiler

Laatste update: 13-12-2016 om 21:14 uur

Een zonnestroomboiler is een elektrische boiler met als doel tapwater te verwarmen en stroom aan het net te leveren. Het element in de PV boiler krijgt dan ook een gelijkstroom (DC) direct van de zonnepanelen. Als het water is verwarmd gaat de stroom uit de zonnepanelen naar de omvormer voor productie van elektriciteit in huis.

ZonnestroomboilerVerwarmen met AC of met DC

De zonnestroomboiler wordt aangesloten tussen de zonnepanelen en de CV-Ketel. Het water in de zonnestroomboiler kan verwarmd worden met AC of DC spanning naar keuze. Op de zonneboiler zijn knoppen aangebracht waarmee eenvoudig een keuze kan worden gemaakt. Met een zonnestroomboiler kan je daarom altijd over warm water beschikken, ook zonder een gasaansluiting. 

 

Zonnestroomboiler of zonneboiler

Zonnestroomboilers met zonnepanelen benutten duurzaam opgewekte stroom optimaal. Bij een klassiek zonneboiler stopt de energieopname in de zomer zodra de boiler op temperatuur is. Bij een zonnestroomboiler kan ‘overtollige’ zonnestroom worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Met behulp van een thermostaat op de zonnestroomboiler wordt de gewenste temperatuur ingesteld. Zodra deze temperatuur bereikt is, wordt de elektriciteit van de zonnepanelen doorgezet naar de omvormer.

 

De voordelen van een zonnestroomboiler:

  • Minder gasverbruik
  • Onderhoudsvrij
  • Eenvoudige installatie
  • Optimale benutting opgewekte stroom
  • Lange levensduur
  • Toekomst gericht: all-electric
  • Verlaging van de teruglevering, verhoging eigen verbruik

 

Besparing

Met een zonnestroomboiler verbruikt u minder gas voor het opwarmen van water. Gas maakt een belangrijk deel uit van de jaarlijkse energienota. Afhankelijk van het aantal te plaatsen zonnepanelen bedraagt de jaarlijkse besparing € 85,- tot € 143,-. U kunt de zonnestroomboiler terugverdienen in 10 á 12 jaar.

 

Mogelijke combinaties

Op elke zonnestroomboiler zijn een verschillend aantal zonnepanelen direct aan te sluiten, afhankelijk van het energieverbruik en de daksituatie.  De meest voorkomende combinaties zijn:

  • 4 zonnepanelen met een 100 liter zonnestroomboiler
  • 6 zonnepanelen met een 150 liter zonnestroomboiler
  • 8 zonnepanelen met een 200 liter zonnestroomboiler

 

Schematische weergave

Schema zonneboilerDownload de E2-Service APP voor Android

 

 

Download de E2-Service APP voor Android