Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers ondersteunt bij investeringen in duurzame energiebesparende bedrijfsmiddelen zoals zonnepanelen. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. Gemiddeld levert de EIA 13,5% voordeel op voor ondernemers. E2-Energie adviseert ondernemers bij de aanschaf van zonnepanelen over de EIA.

EIA de Energieinvesteringsaftrek

Het voordeel van EIA

Met EIA kunt u 55,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op! Voor de aanschaf van zonnepanelen gelden echter specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de EIA.
 

Wanneer kunt u profiteren van EIA?

U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
 • De EIA is een regeling voor bedrijven, niet voor particulieren, verenigingen of stichtingen.
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost. 
 • Uw investering staat vermeld op de zogenaamde Energielijst
 

Hoe werkt EIA?

U meldt uw investering digitaal via het eLoket van RVO.nl. Het is belangrijk dat u deze melding binnen 3 maanden na de investering indiend. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen. U mag 55,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken. 

 

EIA en andere subsidies

Ontvangt u via een andere regeling investeringssubsidie voor het bedrijfsmiddel? Breng dat subsidiebedrag dan in mindering op de aanschaf- of voortbrengingskosten. Exploitatiesubsidie hoeft u niet in mindering tebrengen.
 • EIA en de ‘gewone’ investeringsaftrek
  Investeert u in een jaar in totaal tussen de € 2.300 en € 306.931? Dan heeft u waarschijnlijk ook recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De EIA en de KIA kunt u beide tegelijkertijd toepassen.
 • EIA en MIA (Milieu-investeringsaftrek)
  U kunt in aanmerking voor EIA en MIA indien u gebruik maakt van de regeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop". Dan moet u kiezen voor een van deze twee regelingen of de investeringskosten opsplitsen in een EIA- en een MIA-deel. 
 • EIA en SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie)
  Indien u een SDE+ subsidie aanvraagt kunt u niet meer tegelijkertijd in aanmerking komen voor de EIA.
 

Let op speciale voorwaarde voor aanschaf zonnepanelen

De EIA is enkel bestemd voor het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 25 kW, die zijn aangesloten op een elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder. Daarnaast kunt u in 2017 ook een EIA aanvragen voor het aansluiten van zonneparken op het net.
 
Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, is € 750 per kWp. Betaalt u meer dan € 750,- per kWp dan vult u op het aanvraagformulier € 750,- in. Daarnaast dient u minimaal 25 kWp aan zonnepanelen te installeren om voor de EIA in aanmerking te komen.


Download de E2-Service APP voor Android

 

 

Download de E2-Service APP voor Android