Privacyverklaring van E2-Energie

E2-Energie B.V., gevestigd aan de Dijkgraaf 34, 6821 RL te Duiven (hierna: “E2-Energie”, “wij” of “ons” ) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website e2energie.nl en/of zonnepanelen-tekoop.nl (hierna: “Website”). In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld. Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Download de privacy verklaring van E2-Energie.
 
1. Verzamelde gegevens 
 1. Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via de Website verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de Website. 
 2. Voor het aanvragen van een adviesrapport vragen wij u om uw type dak, dakoppervlakte, hellingshoek, dakoriëntatie, stroomverbruik, de gewenste productie van zonne-energie, de verwachte stijging van de stroomprijs, naam, adres en e-mailadres.
 3. Als u een bestelling plaatst, vragen wij u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en  betaalgegevens te verstrekken. 
 4. U kunt op de Website een persoonlijk tevens account aanmaken. Als u een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Server. In uw account slaan wij informatie op die u zelf heeft ingevuld, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. 
 5. Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres), en verwerken wij cookies, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken van de Website en voor het personaliseren van de Website.
 
2. Doeleinden van de verwerking
 1. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:
 • Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 
 • Om de Website voor u te personaliseren en u adviezen producten aan te kunnen bevelen die u mogelijk interessant vindt en/of passen bij uw situatie.
 • Om, indien u reageert op een actie of u aanmeldt voor een prijsvraag, deze actie of prijsvraag uit te voeren, de prijswinnaars bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
 • Om, indien u hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend, u te informeren over de ontwikkeling  van de Website en over speciale aanbiedingen en acties door middel van onze nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@zonnepanelen-tekoop.nl.  
 • Om de Website verder te ontwikkelen en te verbeteren. 
 
3. Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden
 1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 
 2. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. 
 3. In de toekomst kan het voorkomen dat E2-Energy een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. 
 4. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken, bijvoorbeeld aan politie of justitie. 
 
4. Cookies 
 1. Op de Website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. 
 2. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze Website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. 
 3. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze Website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. 
 4. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze Website.
 5. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 
 6. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
5. Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens
 1. Indien u een account heeft aangemaakt, kunt u uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw persoonlijke instellingenpagina. Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u ook contact opnemen met E2-Energie B.V. Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of als u deze wilt wijzigen. U kunt contact opnemen met:
E2-Energie B.V.
085-4011246 (tijdens kantooruren)
info@e2energie.nl


Download de E2-Service APP voor Android

 

 

Download de E2-Service APP voor Android