BTW op zonnepanelen terugvorderen

Na de aanschaf van zonnepanelen krijgt u de BTW terug van de belastingdienst. Laat de belastingdienst een deel (21%) van uw zonnepanelen betalen. E2-Energie heeft hiervoor een BTW Service ontwikkeld. E2-Energie vraagt zonder kans op boetes of foute aanslagen de BTW snel voor u terug.

Aanleiding: Europees recht

Europees recht is ook geldig in Nederland

In het voorjaar van 2013 bepaalde het Europese Hof van Justitie (C-219/12) dat Oostenrijkse particulieren die zonnestroom produceren in de meeste gevallen als BTW-ondernemer moeten worden gezien. Een slimme meneer Fuchs stelde dat hij met zonnepanelen op het dak van zijn woning eigenlijk een producent van stroom is en dus ook ondernemer voor de BTW. Daarin heeft hij gelijk gekregen vna het Europese Hof.
 
Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat dit arrest ook in Nederland van toepassing is voor particulieren met zonnepanelen (beantwoording kamervragen 25-9-2013).
 
Daarmee is het ook in Nederland vanaf 2013 mogelijk om de BTW op zonnepanelen terug te vorderen. E2-Energie heeft hiervoor een service ontwikkeld die consumenten compleet ontzorgt. 
 
 

Stappenplan terugvordering BTW

Het terugvorderen van de BTW is niet moeilijk, maar vraagt wel een aantal nauwkeurige handelingen. Het is belangrijk dat de een aantal procedures in de juiste volgorde en binnen de juiste termijnen wordt doorlopen. Op hoofdlijn komt het terugvorderen van BTW op het volgende neer: 
  • Stap 1: BTW nummer aanvragen
    De eerste stap is de aanvraag van een BTW nummer bij de belastingdienst. U wordt daarmee BTW plichtig en als ondernemer geregistreerd.
  • Stap 2: BTW aangifte
    Nadat u een BTW nummer heeft gekregen is het mogelijk om BTW aangifte te doen. De eerste keer zal dat schriftelijk zijn, daarna kan dat online via de website van de belastingdienst. Er gelden formele termijnen voor het terugvragen van btw en het doen van aangiftes. In de eerste helft van de maand na het kwartaal, waarin de aanschaf van de zonnepanelen heeft plaats gevonden, dient u de aangifte op te sturen naar de belastingdienst. 
  • Stap 3: Aanvraag ontheffing administriatie via de kleine ondernemersregeling
    In Nederland hebben we de zogenaamde kleine ondernemersregeling (KOR). Op grond van deze regeling kunt u in aanmerking komen voor een belastingvermindering als u in een jaar minder dan € 1.883,- aan btw moet betalen. U hoeft de BTW dan niet te betalen. 

Hoeft u minder dan € 1.345,- aan BTW te betalen kunt u de inspecteur verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. U hoeft dan geen BTW aangiftes meer in te vullen.

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen zullen altijd vallen binnen de kleine ondernemersregeling. E2-Energie vraagt voor u ontheffing aan.

 

Let op: Mocht u wel een verzoek om ontheffing overwegen, dien dat verzoek dan pas in nadat u de verschuldigde btw op de zonnepanelen heeft teruggevraagd.
 

Wijziging Europese BTW-richtlijn

BTW terug bij aanschaf zonnepanelenDe staatssecretaris is niet blij met de uitkomst van het arrest van het Europese Hof van Justitie. Er is echter geen ruimte binnen het arrest om hier in Nederland van af te kunnen wijken. Een wijziging van de BTW-richtlijn is hiervoor vereist. De staatsecretaris gaat dit aankaarten bij de andere Europese landen. Het is daarom verstandig om niet af te wachten, maar nu te profiteren van deze regeling.
 
 
 

Auteur: Erik Brink | Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel: e.brink@e2energie.nl Download de E2-Service APP voor Android

 

 

Download de E2-Service APP voor Android